Det coachande ledarskapet – steg 1

Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du kan stötta och motivera dina medarbetare. Det coachande ledarskapet hjälper medarbetare att leda sig själva. Genom att stötta och inspirera hjälper coachen medarbetaren att förtydliga sina mål och utnyttja sin fulla potential.

Fördelar med den coachande ledarstilen!

Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med andra ledarstilar.

För medarbetaren

 • Bättre självkänsla
 • Ökad motivation
 • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
 • Ökad personlig tillfredställelse

För ledaren

 • Självgående och ansvarstagande medarbetare

För arbetsplatsen

 • Skapar en kultur där man tar eget ansvar i stället för att leta syndabockar
 • Ökar engagemanget och lojaliteten mot arbetsplatsen
 • Högre effektivitet, kvalitet och kreativitet

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa gång.

Kursledare är Lennart Carlsson

Kursen går kontinuerligt som öppen utbildning och när ser du under rubriken Aktuellt!

Vill du veta mer om kursen eller hur vi kan anpassa en företagsintern utbildning för just ert företag kontakta oss.

 

Det coachande ledarskapet – steg 2

En kurs för dig som gått grundkursen i Det coachande ledarskapet och vill utveckla ditt coachande förhållningssätt ännu mer! Du får träning och teori som syftar till fördjupad förståelse och ökad färdighet avseende de modeller och förhållningssätt som ligger till grund för ett ännu mer utvecklande ledarskap!

Ur innehållet:

 • Coacha grupper och team vs coacha individer likheter , skillnader och metoder.
 • Utvecklingssamtal och coaching.
 • Ökad motivation genom NÖHRA.
 • Ökad Passion genom Förändringsnivåer
 • Hantera hinder, lyfta fram resurser, identifiera mönstren som stjälper och hjälper.
 • Sorteringskategorier och påverkan, hur du använder språket och gör skillnad.

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa gång.

Kursledare är Lennart Carlsson

Kursen går kontinuerligt som öppen utbildning och när ser du under rubriken
Aktuellt!

Låter det intressant?

Hör av dig till Lennart Carlsson så bokar vi tid för ett möte där vi kan berätta mer.

Lennart når du på telefon eller via mail – se vidare under rubriken Kontakt