INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING/COACHING

Kännetecknande för verkligt framgångsrika och harmoniska människor är att de vet vad de vill och de ser till att komma dit. De tar själva ansvar för sitt eget liv, sina handlingar och sina resultat. Genom att de följer sina egna prioriteringaroch mål, kan de leda andra att lyckas med sina mål, vilket är grunden till ett framgångsrikt ledarskap.

Vi skapar förutsättningar

Vi skapar förutsättningar för att utveckla sin inre förmåga att leda sig själva och nå sin fulla potential såväl professionellt som privat. Vi ger stöd i den processen genom att vara en aktiv, mål och resultatstyrd coach/samtalspart.

Anpassat efter varje deltagares unika situation

Vi arbetar enligt en strukturerad process som utgår från det som ledaren vill uppnå,vilket innebär att vi inte levererar något färdigt program eller lösningar utan anpassar det efter varje deltagares unika situation. Med ett coachande förhållningssätt arbetar vi med att öka medvetandet och förstärka de val som leder till önskad förändring. Vi utforskar motivation, hinder och resurser i syfte att individen ska nå det önskade resultatet.

Individuell ledarcoaching i kombination med utbildning i Det coachande ledarskapet har visat sig framgångsrikt för många ledare.

Låter det intressant?

Hör av dig till Lennart Carlsson så bokar vi tid för ett möte där vi kan berätta mer.

Lennart når du på telefon eller via mail – se vidare under rubriken Kontakt